Maria Walawska-Paprocka
Warszawa
Po 13 grudnia 1981 r. prowadziła magazyn papieru i wydruków, sprawowała opiekę medyczną m.in. nad drukarzami. Współpracowała z "TW". W ramach GO "Solidarni" koordynowała pracę tzw. "perukarzy" charakteryzujących osoby ukrywające się. Wiceprzewodnicząca KZ "S" w Instytucie Kształcenia Zawodowego, pracownik Komisji Interwencji i Praworządności Regionu Mazowsze.
Wersja do druku