Piotr Paprocki
Warszawa
W l. 1983-88 związany z GO "Solidarni" (był kierowcą T. Klincewicza), obserwatorem i autorem dokumentacji fotograficznej akcji ulotkowych. Składał książki Of. Wyd. Rytm, przewoził papier i wydruki dla Of. Wyd. Pokolenie.
Wersja do druku